Công ty TNHH Dược Sinh Học MONOPOWER

  • Địa chỉ: 18/2 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0868.622.886 hoặc 028.3514.0428
  • Fax: 028.39100.417
  • Email: info.monopower@gmail.com